Deutsch
English
Srpski


Една от най-важните задачи при изучаване на език е овладяването на правописа. В нашата програма се обръща голямо внимание на правилното изписване на думите. Освен това Ви предлагаме и възможността за запис на Вашия изговор и сравнението му с немския изговор.

НачалоОписаниеЗакупуванеАктивиранеКонтакт

Описание

 

"Deutsch durch Übung" ("Немски чрез практически упражнения") е много полезна програма, ако посещавате курс по немски или го изучавате в училище, защото чрез многообразието от упражнения затвърждавате Вашите знания. Засегнати са всички граматически времена: сегашно, минало, бъдеще, страдателен залог, спрежения, причастия...Граматиката представлява един важен модул от програмата. В него с разбираеми примери е показано образуването на времената.Програмата дава точки (или показва проценти) за проследяване на индивидуалния напредък. В меню „Statistik“ може да проверите това. Статистиката се води поотделно за всяко граматическо време и може да бъде ограничена за определен период от време.

Начало | Описание | Закупуване | Активиране | Контакт | Импресум
Copyright © comp-line