Deutsch
English
Български


Jedan od važnijih zadataka prilikom učenja stranog jezika je naučiti ispravno pisati. Upravo ja na pisanje stavljeno težište ovog programa. Pored toga program nudi i akustički doživljaj tako što možete čuti kako se rečenica izgovara, a takođe možete snimiti i svoj izgovor, te ga uporediti sa izgovorom osobe čiji je maternji jezik nemački.

Pocetna stranicaOpis funkcija programaPorucivanje programaAktivacijaKontakt

Prikaz funkcija programa

 

"Deutsch durch Übung" (Nemački kroz vežbu) je veoma koristan ako već pohađate kurs nemačkog jezika, odnosno učite ga u školi, jer će Vam kroz mnoštvo zadataka pomoći da utvrdite ono što ste učili. Obrađena su sva glagolska vremena nemačkog jezika: sadašnje, prošlo, buduće vreme, pasiv, konjunktivi, participi...Posebnu celinu predstavlja gramatika, gde su na jasan način predstavljena pravila građenja glagolskih vremena.Program evidentira broj poena, odnosno procenat koji ste ostvarili prilikom vežbanja, tako da ćete u odeljku "Statistika" moći da pratite svoj napredak. Statistika se vodi za svako glagolsko vreme ponaosob, a moguće je takođe izabrati i vremenski period za koji se želi videti statistika.

Početna | O programu | Poručivanje | Aktivacija | Kontakt | Impresum
Copyright © comp-line